Impressum

Impressum

„Myhotelplus“ ist ein Produkt von

Myhotelplus GmbH
Budapester Straße 34 b
D-01069 Dresden

Telefon: +49 (0) 3 51 8 79 00 170
Telefax: +49 (0) 3 51 8 79 00 22
E-Mail: mail@myhotelplus.com

Geschäftsführer: Manuel Molina Lozano
Registergericht: Amtsgericht Dresden, Registernummer: HRB 18583 Dresden
Umsatzsteuer-ID-Nr: DE202240134

Disclaimer

1. Wyłączenie odpowiedzialności

Treści zamieszczone na stronach niniejszego portalu internetowego zostały opracowane z najwyższą starannością. Niemniej jednak usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność, kompletność i aktualność. Korzystanie ze strony odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Imiennie oznaczone wpisy odzwierciedlają poglądy autora tekstu, jednak nie zawsze poglądy usługodawcy. Korzystanie z niniejszej strony nie stanowi umowy między użytkownikiem a usługodawcą.

2. Prawa autorskie i pokrewne

Wszystkie teksty opublikowane na stronie podlegają niemieckiej ustawie o prawach autorskich i prawach własności intelektualnej. Wykorzystanie i rozpowszechnianie wszelkich zawartości tej strony niezgodne z ochroną praw autorskich i pokrewnych, wymagają pisemnej zgody usługodawcy lub właściciela praw do tej strony. Dotyczy to szczególnie powielania, modyfikowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, zapamiętywania w bazach danych, innych mediach elektronicznych oraz jakichkolwiek nośnikach. Treści i prawa osób trzecich są jako takie oznaczone. Bezprawne rozpowszechnianie i powielanie pojedynczych treści lub całych stron są niedozwolone i podlegają karze. Dozwolone jest jedynie wykonywanie kopii i powielanie plików do osobistego i prywatnego użytku, ale nie do celów komercyjnych. Prezentacja strony na zewnętrznych witrynach jest niedozwolona.

3. Ochrona danych

Odwiedzenie strony przez użytkownika powoduje przechowywanie pewnych informacji (data, godzina, odwiedzana strona). Informacje te nie należą jednak do danych osobowych, są anonimowe i służą jedynie celom statystycznym. Nie są przekazywane osobom trzecim w celach prywatnych lub komercyjnych.

Usługodawca jednoznacznie podkreśla, ze przesyłanie danych w Internecie (np. komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej) nie jest całkowicie zabezpieczone i nie może być w pełni chronione przed dostępem osób niepowołanych.

Wykorzystanie danych kontaktowych z Impressum do celów reklamy komercyjnej jest niedozwolone, chyba, że usługodawca wyraził na to pisemną zgodę lub istnieje z nim biznesowy związek. Usługodawca oraz wszystkie na tej stronie nazwane osoby nie wyrażają zgody na wykorzystanie ich danych w celach komercyjnych i przekazywanie ich osobom trzecim.

polnisch